CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
  • Số hiệu: 1893/2012/DSST
  • Ngày tuyên án: 07-12-2010
  • Ngày thụ lý: 12/06/2008
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần


Luật sư Phạm Văn Minh

Luật sư Phạm Văn Minh

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên

Luật sư Trần Công Ly Tao

Luật sư Trần Công Ly Tao

Luật sư Vũ Văn Quản

Luật sư Vũ Văn Quản