CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

1. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 305; Điểm b Khoản 1 Điều 122; Điều 128

2. Luật Thương mại 2005

Điểm c Khoản 1 Điều 237 và Điều 319

3. Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản

4. Nghị định số 70/CP ngày 12/6/1997 về án, lệ phí của Tòa án

5. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Điểm d Khoản 1 Điều 29, .Điểm b Khoản 1 Điều 33, Điểm a Khoản I Điều 35