TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 254/2015/DS-ST

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 254/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 07-07-2015
 • Ngày thụ lý: 29/10/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

2. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 4, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 121, Điều 122, Điều 127, Điều 128, Điều 219, Điều 221, Điều 222, Điều 223

3. Luật Thi hành án dân sự 2008

Điều 2, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 30

4. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

5. Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

Điều 27, Điều 28