TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 10/2016/HS-GĐT

 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Vụ việc, Vụ án: (Điều 93) Vụ án Giết người
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 10/2016/HS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 03-08-2016
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 22/2015/HSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 12/01/2015
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về