CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Hình sự
  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 93) Vụ án Giết người
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
  • Số hiệu: 10/2016/HS-GĐT
  • Ngày tuyên án: 03-08-2016
  • Số hiệu vụ việc bị Giám đốc thẩm: 22/2015/HSPT
  • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 12/01/2015