TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 474/2014/HSST

  • Lĩnh vực: Hình sự
  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 93) Vụ án Giết người
  • Loại bản án: Sơ thẩm
  • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
  • Số hiệu: 474/2014/HSST
  • Ngày tuyên án: 28-11-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
  • Lưu xem sau
  • Chia sẻ
  • Tải về