CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
  • Số hiệu: 14/2010/KDTM-GĐT
  • Ngày tuyên án: 21-09-2010
  • Số hiệu vụ việc bị Giám đốc thẩm: 111/2009/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 19/08/2009
  • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại