TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 14/2010/KDTM-GĐT

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 14/2010/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 21-09-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 111/2009/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 19/08/2009
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Khoản 3 Điều 291; Khoản 3 Điều 297: Khoản 1 và 2 Điều 299