TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 06/2010/ KDTM-PT

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 06/2010/ KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 24-11-2010
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 11/2010/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 23/09/2010
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Luật Thi hành án dân sự 2008

Điều 2; Điều 6; Điều 7; Điều 9; Điều 30

2. Luật Thương mại 2005

Điều 24, Điều 50, Điều 292, Điều 301, Điều 302, Điều 303, Điều 304, Điều 306, Điều 307

3. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Khoản 2 Điều 275, Điều 276