CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin về Vị trí nhà, đất có tranh chấp tại https://caselaw.vn/tra-cuu-tranh-chap-bat-dong-san được cung cấp bởi Caselaw Việt Nam được thu thập từ nguồn nội dung của các bản án mà Caselaw Việt nam cho rằng là đáng tin cậy và dựa trên cơ sở “thực tế và sẵn có”.

Các vị trí nhà, đất có tranh chấp có thể là: 1) Vị trí nhà, đất thuộc diện thi hành án; hoặc 2) Vị trí nhà, đất bị thế chấp và có khả năng bị ngân hàng phát mại; hoặc 3) Lược sử vị trí nhà, đất đã bị tranh chấp và có thể kéo dài tới hiện tại.

Mục đích duy nhất của các thông tin này là nhằm hạn chế rủi ro pháp lý trong các giao dịch bất động sản liên quan đến các vị trí nhà, đất được chỉ ra ở dưới đây. Mặc dù đã cố gắng hết sức, Caselaw Việt Nam không đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là chính xác hoàn toàn, trọn vẹn và có thể giúp Quý khách hàng loại bỏ các rủi ro pháp lý tuyệt đối.

Bất kỳ hình thức sử dụng thông tin nào cần được cân nhắc kỹ lưỡng, có sự tư vấn của luật sư và tuân thủ quy định pháp luật.

Chân thành cảm ơn!Vị trí mới cập nhật

Nội dung tranh chấp tại: Quyền sử dụng đất thửa 131, loại đất ở nông thôn và trồng cây lâu năm, diện tích 4.268,2m2, tọa lạc ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long


Nguồn thông tin: Bản án/Quyết định số244/2014/DS-GĐTngày 11/06/2014 của Toà Dân sự Toà án nhân dân tối cao

Nội dung tóm lược:

Nguyên đơn:

Ông Trần Văn Sum;

Địa chỉ: Ẩp An Phong, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Bị đơn:

Ông Trần Văn Bon;

Địa chỉ: Ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Cụ Nguyễn Thị Ân, sinh năm 1922;

2. Anh Trần Hoàng Sang, sinh năm 1980;

3. Chị Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1980;

4. Ông Lê Văn Chét, sinh năm 1968;

5. Bà Lê Thị Kim Dung, sinh năm 1967;

6. Bà Trần Thị Bảy, sinh năm 1961;

7. Bà Nguyễn Thị Y, sinh năm 1954;

8. Bà Lê Thị Hồng Dợt, sinh năm 1982;

Cùng địa chỉ: ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

9. Bà Trần Thị Nẳm, sinh năm 1955;

Địa chỉ: ấp Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

10. Ông Trần Văn Tâm, sinh năm 1941;

Địa chỉ: ấp An Hòa, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Bến Tre.

NHẬN THẤY:

Nguyên đơn ông Trần Văn Sum trình bày:

Cha ông là cụ Trần Văn Tần, chết ngày 14/02/1998 không để lại di chúc. Mẹ ông là cụ Nguyễn Thị Ân hiện đang sống chung với bị đơn ông Trần Văn Bon. Cha mẹ có 4 người con là Trần Văn Bon, Trần Văn Sum, Trần Thị Bảy, Trần Thị Nẳm và 1 con riêng của cụ Tần là Trần Văn Tâm.

Cụ Tần chết để lại quyền sử dụng đất thửa 131, loại đất ở nông thôn và trồng cây lâu năm, diện tích 4.268,2m2, tọa lạc ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long do ông Trần Văn Bon quản lý sử dụng. Ông Bon đã chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Kim Loan 149,1m2, chuyển nhượng cho ông Lê Văn Chét 1.176,8m2, cho anh Trần Hoàng Sang 1.114m2, cho bà Trần Thị Bảy 603,3m2, ông Bon còn lại 1.224,5m2. Ông Sum cho rằng việc chuyển nhượng đối với bà Loan, bà Bảy là hợp pháp.

Ông Sum yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Bon với ông Chét phần đất 1.176,8m2, hủy hợp đồng tặng cho giữa ông Bon với ông Sang phần đất 968,6m2 để nhập vào phần đất còn lại của ông Bon để chia thừa kế. Như vậy ông Sum yêu cầu chia thừa kế phần đất diện tích 3.369,6m2. Ông Sum, bà Bảy, bà Nam, ông Tâm yêu cầu chia chung 1 thửa lớn rồi tự chia suất riêng. Ông Sum, bà Bảy, bà Nẳm, ông Tâm tự nguyện bồi thường tiền cát ông Bon đã san lấp là 20.000.000 đồng. Đối với số cây trên đất thì ông Bon, ông Chét, ông Sang tự di dời.

Bị đơn ông Trần Văn Bon, cũng là người đại diện cho cụ Nguyễn Thị Ân trình bày:

Thừa nhận lời trình bày của ông Sum về quan hệ gia đình là đúng. Cha là cụ Trần Văn Tần chết ngày 05/12/1997 âm lịch. Cụ Tần chết để lại 4.268,2m2 đất tọa lạc ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Khi cụ Tần còn sống đã chuyển nhượng 1 phần diện tích cho ông Lê Văn Chét đế lấy tiền trị bệnh và cho bà Trần Thị Bảy phần đất sau nhà bà Bảy. Sau khi cụ Tần chết thì mẹ là cụ Nguyễn Thị Ân cho anh Trần Hoàng Sang 1.114,5m2 và chuyển nhượng cho bà Loan 149,1m2. Ông Trần Văn Bon đã kê khai thừa kế và được cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất ngày 26/08/2002. ông Bon không đồng ý với yêu cầu của ông Sum, bà Bảy, bà Nẳm, ông Tâm vì khi còn sống cụ Tần đã bán đất chia xong hết.

Trường hợp yêu cầu của ông Sum, bà Bảy, bà Nẳm, ông Tâm về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Lê Văn Chét được chấp nhận thì ông Bon yêu cầu bên ông Sum bồi thường 20.000.000 đồng tiền san lấp cát.

Trường hợp yêu cầu của ông Sum, bà Bảy, bà Nẳm, ông Tâm về việc hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất với anh Trần Hoàng Sang được chấp nhận thì ông Bon yêu cầu bên ông Sum bồi thường 10.000.000 đồng tiền san lấp cát, không yêu cầu bồi thường tiền cây trên đất.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 18/2010/DS-ST ngày 12/08/2010 của Tòa án nhân dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã xử:

- Bác yêu cầu của ông Trần Văn Sum, ông Trần Văn Tâm, bà Trần Thị Bảy, bà Trần Thị Nam về việc:

+ Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử đụng đất 1.176,8m2 thửa 131 đối với ông Lê Văn Chét.

+ Yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đât 968,5m2 thửa 131 đối với anh Trần Hoàng Sang.

- Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:

+ Bà Nguyễn Thị Kim Loan được quyền sử dụng 149,1m2 thửa 131.

+ Bà Trần Thị Bảy được quyền sử dụng đất 603,3m2 thửa 131.

- Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Sum, bà Tâm, bà Bảy, bà Năm, chia thừa kế quyền sử dụng đất cho các đương sự như sau:

+ Chia thừa kế cho ông Trần Văn Sum, ông Trần Vãn Tâm, bà Trần Thị Bảy, bà Trần Thị Nẳm 731,04m2 đất thửa 131.

+ Chia thừa kế cho cụ Nguyễn Thị Ân 182,76m2. Chia thừa kế cho ông Trần Văn Bon 182,76m2. Tài sản riêng của cụ Ân là quyền sử dụng đất 127,95m2. Tổng cộng diện tích quyền sử dụng đất của cụ Ân và ông Bon là 493,47m2.

- Ông Trần Văn Sum, ông Trần Văn Tâm, bà Trần Thị Bảy, bà Trần Thị Nam có nghĩa vụ bồi thường tiền cát san lấp cho ông Bon là 20.000.000 đồng.

Ngoài ra tòa án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 22/08/2010, ông Trần Văn Sum kháng cáo.

Ngày 23/08/2010, ông Trần Văn Bon kháng cáo.

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 16/2011/DS-PT ngày 15/02/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã xử:

- Chấp nhận một phần khảng cáo của ông Trần Văn Bon.

- Giao ông Trần Văn Bon được tiếp tục sử dụng 1.096,55m2 thửa 131 đất tọa lạc ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Phần đất theo hiện trạng ông Bon đang sử dụng.

Buộc ông Bon có trách nhiệm trả giá trị đất cho cụ Nguyễn Thị Ân, ông Trần Văn Sum, ông Trần Văn Tâm, bà Trần Thị Bảy, bà Trần Thị Nẳm mỗi người 10.965.600 đồng.

Sau khi xét xử phúc thẩm, ngày 18/03/2011, bà Trần Thị Bảy có đơn đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại Quyết định kháng nghị số: 07/2014/KN-DS ngày 11/02/2014, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị bản án dân sự phúc thẩm số 16/2011/DS-PT ngày 15/02/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long theo thủ tục giám đốc thẩm, đề nghị Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao xét xử hủy bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và bản án dân sự sơ thẩm số 18/2010/DS-ST ngày 12/08/2010 của Tòa án nhân dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao