cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

09/2016/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng, thế chấp Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2661
  • 39

Tranh chấp Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh

15-07-2016
TAND cấp huyện

+ Lãi suất vay có thể được điều chỉnh theo Thông báo điều chỉnh lãi suất của Bên A định kỳ ba tháng một lần hoặc bất thường tùy thuộc vào điều kiện của thị trường, lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Lãi suất điều chính và lãi suất vay trong các lần nhận nợ tiếp theo không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.


05/2015/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1658
  • 16

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

10-02-2015
TAND cấp huyện

Theo yêu cầu của Ngân hàng, NĐ_Công ty Kiều Oanh đã cung cấp đầy đủ hồ sơ để xem xét hỗ trợ lãi suất và Ngân hàng cũng đã mở cho NĐ_Công ty Kiều Oanh tài khoản về hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu số 819-459915-00-0280 với số dư là 447.369.000 đồng. Đến ngày 11/01/2013, Ngân hàng và NĐ_Công ty Kiều Oanh có ký giấy xác nhận giảm lãi suất tín dụng xuất khẩu với số tiền được giảm là 447.369.000 đồng. Mặc dù NĐ_Công


02/2015/KDTM: Tranh chấp hợp đồng mua bán cao su Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 564
  • 11

Tranh chấp hợp đồng mua bán cao su

15-01-2015
TAND cấp huyện

Xét thấy Công ty Hoàng My yêu cầu BĐ_Công ty Hoài Minh trả lại số tiền theo số lượng cao su thành phẩm chưa giao là 128.975 tấn theo bảng kê chi tiết công nợ ngày 05/11/2012. Giá tiền tại thời điểm giao hàng là ngày 31/12/2012 là 55.000 đồng/kg là có căn cứ chấp nhận


09/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng xây dựng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1127
  • 25

Tranh chấp hợp đồng xây dựng

30-12-2014
TAND cấp huyện

Do đó, buộc BĐ_Công ty Trúc Anh phải trả NĐ_Công ty Cường Phát số tiền xây dựng nhà xưởng còn nợ bằng 671.355.387 là có căn cứ.


169/2014/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng Mua bán vật tư điện Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 414
  • 7

Tranh chấp Hợp đồng Mua bán vật tư điện

22-08-2014
TAND cấp huyện

Hội đồng xét xử nhận định: Theo thỏa thuận trong hợp đồng, để bảo đảm việc thanh toán khi nhận hàng thì NĐ_Công ty Sơn Hòa phải có chứng thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng. Tuy nhiên, trên thực tế khi BĐ_Công ty Đông An giao hàng cho NĐ_Công ty Sơn Hòa theo đơn đặt hàng ngày 15/4/2011 đã không yêu cầu