cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 09/2016/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 15-07-2016
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý