cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

27/2017/LĐ-ST: Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 5225
  • 97

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

05-01-2017
TAND cấp huyện

Do văn phòng đại diện của BĐ_Corman Pacific (Asia) PME.LTD hoạt động không hiệu quả nên từ đầu năm 2015, BĐ_Corman Pacific (Asia) PME.LTD đã muốn chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Thành phố HCM, vì BĐ_Corman Pacific (Asia) PME.LTD không đồng ý giải quyết những yêu cầu về quyền lợi của ông NĐ_Cường nên ông NĐ_Cường không hợp tác trong việc tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện


1510/2016/LĐ-ST: Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 3213
  • 58

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

06-12-2016
TAND cấp huyện

Sau nhiều lần liên hệ với BĐ_Công ty Khải Vinh để giải quyết không thành, ông NĐ_Madin John buộc phải gửi đơn khiếu nại đến Thanh Tra Lao Động - Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội TP. HCM vào ngày 21/8/2015. Ngày 21/9/2015, đại diện Thanh Tra Sở đã làm việc với ông NĐ_Madin John, tại biên bản làm việc xác định đơn của ông James Majush đã quá thời hạn khiếu nại lần 2, thuộc trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết.


2263/2016/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường chi phí đào tạo Sơ thẩm Lao động

  • 4086
  • 79

Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

10-11-2016
TAND cấp huyện

Tại phiên tòa đại diện của bị đơn và luật sư cũng xác nhận việc này và không cung cấp được các tài liệu chứng cứ chứng minh cho lý do nghỉ việc của ông BĐ_Hải là đúng pháp luật. Đại diện ủy quyền của bị đơn và luật sư đồng ý với yêu cầu bồi thường số tiền 2.150.000 đồng do đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên có cơ sở để hội đồng xét xử chấp nhận


1176/2016/LĐ-ST: Tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải Sơ thẩm Lao động

  • 4302
  • 78

Tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật sa thải

06-09-2016
TAND cấp huyện

Do Quyết định sa thải nêu trên không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho bà NĐ_Trâm về mặt thu nhập trong thời gian xảy ra vụ việc mà còn gây tổn thương nghiêm trọng về tinh thần, danh dự, uy tín của bà NĐ_Trâm trong thị trường công việc tài chính và trong con đường tìm kiếm cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp khác. Do vậy, bà NĐ_Trâm đề nghị Tòa án giải quyết những vấn đề sau:


1051/2016/LĐ-ST: Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải Sơ thẩm Lao động

  • 1531
  • 49

Tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật sa thải

18-09-2016
TAND cấp huyện

Do đó, ngày 28/12/2015 bà NĐ_Quý khởi kiện Công ty vì đã sa thải trái pháp luật và buộc Công ty phải có nghĩa vụ thanh toán cho bà NĐ_Quý các khoản tiền sau: Buộc Công ty thanh toán cho bà NĐ_Quý số tiền hoa hồng là 85.399.710 đồng. Buộc Công ty thanh toán 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động là (17.194.289 đồng X 2) = 34.388.578 đồng.