CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Lao động
  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
  • Số hiệu: 2263/2016/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 10-11-2016
  • Ngày thụ lý: 08/04/2016
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ