cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

02/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1974
  • 52

Tranh chấp quyền sử dụng đất

09-06-2014
TAND cấp huyện

02/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1220
  • 41

Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

09-06-2014
TAND cấp huyện

24/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2387
  • 93

Đòi lại nhà đất cho ở nhờ

08-05-2014
TAND cấp huyện

132/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3010
  • 95

Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

07-04-2014
TAND cấp huyện

33/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1968
  • 56

Tranh chấp chia di sản

14-05-2015
TAND cấp huyện