cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 02/2014/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 09-06-2014
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ