cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2948
  • 122

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

07-05-2015
TAND cấp huyện

125/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3340
  • 60

Đòi lại tài sản

23-04-2015
TAND cấp huyện

124/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 663
  • 20

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

22-04-2015
TAND cấp huyện

28/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1451
  • 16

Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

17-04-2015
TAND cấp huyện

164/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3920
  • 196

Yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp tài sản

10-04-2015
TAND cấp huyện