cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 28/2015/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 17-04-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý