cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

678/2015/LĐ-PT Phúc thẩm Lao động

  • 2127
  • 131

Tranh chấp về tiền lương

10-06-2015
TAND cấp tỉnh

78/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3040
  • 127

Tranh chấp hợp đồng thuê tàu biển

30-12-2014
TAND cấp huyện

195/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1295
  • 44

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán

29-12-2014
TAND cấp huyện

198/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 8275
  • 411

Tranh chấp hợp đồng thi công

16-12-2014
TAND cấp huyện