cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 06/2014/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 27-08-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ