cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

01/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 923
  • 16

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

24-04-2014
TAND cấp huyện

Đại diện Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông BĐ_Nguyễn Thành Trực và bà BĐ_Mai Thị Yến Như phải trả khoản nợ lãi 98.331.868 đồng, vốn gốc vay; đồng thời yêu cầu duy trì hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 262/2011/VCB.CĐ ngày 18/08/2011 được ký kết giữa NĐ_Ngân hàng Thương mại cổ phần Vĩnh Tâm – Chi nhánh CĐ với bà LQ_Thu để đảm bảo cho việc thi hành án.


02/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 974
  • 22

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

08-01-2014
TAND cấp huyện

Hội đồng xét xử nhận thấy, do BĐ_Công ty TNHH kiến trúc - xây dựng Khang An vi phạm sự thỏa thuận kéo dài thòi gian trả nợ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng nên cần buộc BĐ_Công ty TNHH kiến trúc - xây dựng Khang An trả số tiền vốn 1.037.000.000đ và lãi theo Hợp đồng vay (lãi tạm tính đến 18/7/2013 là 259.982.295đ) một lần khi án có hiệu lực như yêu cầu của Ngân hàng mới phù hợp.


03/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1224
  • 18

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

30-09-2013
TAND cấp huyện

Xét hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 ngày 11/7/2012, HĐXX xét thấy bản chất là hợp đồng của phụ hợp đồng tín dụng số 506/2011/0000077, ngày 11/7/2011, mục đích của NĐ_ANBank ĐN là tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, vì vậy nó là bộ phận gắn liền với Hợp đồng tín dụng số 506/2011/0000077, ngày 11/7/2011, nội dung này cũng được thể hiện trong phần cam kết chung. Do vậy mà các điều khoản khác trong Hợp đồng tín dụng số 506/2011/0000077, ngày 11/7/2011 không thay đổi.


23/2013/LĐPT: Tranh chấp trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm Phúc thẩm Lao động

  • 1533
  • 44

Tranh chấp bồi thường thiệt hại và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động

22-08-2013
TAND cấp tỉnh

Như vậy, ở trường hợp của ông NĐ_Nguyễn Văn Hân chuyển công tác đến Công ty Bông ĐN từ ngày 01/8/1998 (sau ngày BLLĐ năm 1994 có hiệu lực) thì không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 17/2009/TT - BLĐTBXH ngày 26/5/2009 như đã nêu ở trên. Do đó, Công ty Bông ĐN (nay là BĐ_Công ty cổ phần Việt Bình Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc) không có trách nhiệm chi trả hộ tiền trợ cấp thôi việc cho các đơn vị mà ông NĐ_Hân đã làm việc trước đó.


02/2013/ST-LĐ: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 1372
  • 40

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

24-06-2013
TAND cấp huyện

Nguyên đơn đề nghị Tòa án xem xét hủy Quyết định số 65/2012/QĐ-AV ngày 07/12/2012 của BĐ_Công ty cổ phần Ánh Linh và buộc BĐ_Công ty cổ phần Ánh Linh nhận tôi lại làm việc theo đúng công việc đã ghi trong hợp đồng lao động và bồi thường tiền lương, phụ cấp trong những ngày tôi không được làm việc tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 7 tháng 06 ngày