cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp bồi thường thiệt hại và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 23/2013/LĐPT
  • Ngày tuyên án: 22-08-2013
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm