cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

05/2015/HCST: Khiếu kiện quyết định hành chính về thu thuế thu nhập cá nhân Sơ thẩm Hành chính

  • 3458
  • 122

Khiếu kiện quyết định hành chính về thu thuế thu nhập cá nhân

16-06-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 20/11/2014 của người khởi kiện ông NĐ_Đặng Đình Thành đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của bà LQ_Đỗ Thị Ý là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và có đơn yêu cầu độc lập đề ngày 09/4/2015, thì vào ngày 29/12/2010 vợ chồng ông mua căn nhà số 60/44 YT, phường 2, TB, Thành phố HCM của bà Lê Thị Hồng Vân với giá 7.750.000.000 đồng, giá này được ghi nhận trong Điều 2 của hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số 017821 do Văn phòng công chứng Sài Gòn, địa chỉ số 136 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố HCM chứng nhận. Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, ngày 18/01/2011 vợ chồng ông đã làm thủ tục thay đổi vể chủ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận TB (Hồ sơ đăng ký biến động số 0097/2011).


06/2015/HCST: Khiếu kiện quyết định hành chính về thu thuế thu nhập cá nhân Sơ thẩm Hành chính

  • 2378
  • 111

Khiếu kiện quyết định hành chính về thu thuế thu nhập cá nhân

04-06-2015
TAND cấp huyện

Ngày 12/12/2014, bà NĐ_Nguyễn Thị Tiên có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân Quận X, yêu cầu Tòa hủy các Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân số H20148913/TB-CCT-TBA ngày 02/10/2014 và H20148914/TB-CCT-TBA ngày 02/10/2014 của BĐ_Chi cục thuế Quận X vì cho rằng việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với bà là không đúng pháp luật. Theo bà NĐ_Tiên, bà là đại diện của ông Nguyễn Đức Thắng và bà Nguyễn Thị Thơm theo hợp đồng ủy quyền số 000565 do Văn phòng Công chứng GV chứng nhận ngày 21/01/2014 để thực hiện việc ký các hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau: 1. Chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Diễm Lệ theo các chứng từ: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH07042 do Ủy ban nhân dân Quận X cấp ngày 30/6/2014. - Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 22128, do Phòng Công chứng số 5 chứng nhận ngày 04/8/2014.20/2012/HC-PT Phúc thẩm Hành chính

  • 2995
  • 133

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc truy thu thuế

06-01-2012
Tòa phúc thẩm TANDTC