cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc truy thu thuế
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 20/2012/HC-PT
  • Ngày tuyên án: 06-01-2012
  • Kết quả vụ việc: Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm
Cơ sở pháp lý