cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

664/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2868
  • 90

Tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở

10-06-2014
TAND cấp tỉnh

02/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1910
  • 52

Tranh chấp quyền sử dụng đất

09-06-2014
TAND cấp huyện

02/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1176
  • 41

Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

09-06-2014
TAND cấp huyện

24/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2319
  • 93

Đòi lại nhà đất cho ở nhờ

08-05-2014
TAND cấp huyện

132/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2925
  • 95

Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

07-04-2014
TAND cấp huyện