cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

678/2015/LĐ-PT Phúc thẩm Lao động

  • 1245
  • 125

Tranh chấp về tiền lương

10-06-2015
TAND cấp tỉnh

78/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1916
  • 117

Tranh chấp hợp đồng thuê tàu biển

30-12-2014
TAND cấp huyện

195/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 641
  • 43

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán

29-12-2014
TAND cấp huyện

198/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5147
  • 377

Tranh chấp hợp đồng thi công

16-12-2014
TAND cấp huyện