cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

1185/2015/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 6464
  • 215

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

20-08-2015
TAND cấp huyện

Ngày 17 tháng 9 năm 2012, ông và BĐ_Công ty TNHH LDC Việt Nam (sau đây viết tắt là BĐ_Công ty) đã lần lượt ký kết Thư mời làm việc và Bản thỏa thuận việc làm với nội dung chính là BĐ_Công ty tuyển dụng ông vào vị trí Giám đốc phát triển kinh doanh, làm việc tại Chi nhánh của BĐ_Công ty tại Thành phố HCM, thử việc từ ngày 09 tháng 10 năm 2012, tiền lương cơ bản trước thuế là 5.539 USD/tháng (tương đương 115.500.000 đồng/tháng), được hưởng lương tháng 13, nghỉ phép 15 ngày/năm. Kết thúc thời gian thử việc, ngày 01 tháng 12 năm 2012, hai bên đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 30/2012 – HĐNS.


822/2015/LĐ-PT Phúc thẩm Lao động

  • 6515
  • 377

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

08-07-2015
TAND cấp tỉnh

Bị đơn BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam (có ông Đạt đại diện theo ủy quyền) cho rằng việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa nguyên đơn ông NĐ_Peter Ryan Sorge với BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam vào tháng 10/2011, nguyên đơn khởi kiện BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam tại Tòa án cấp sơ thẩm vào ngày 10/10/2012 là trước khi Bộ luật lao động 2012 có hiệu lực nên phải áp dụng Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi bổ sung 2002, 2006 và 2007) làm cơ sở pháp lý để giải quyết vụ án. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Bộ luật lao động năm 2012 để giải quyết là không đúng.


1639/2015/LĐ-PT Phúc thẩm Lao động

  • 6128
  • 357

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

28-12-2015
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn đã cung cấp đủ tài liệu, giấy tờ cần thiết để xin giấy phép lao động nhưng Công ty đã không tiến hành xin giấy phép lao động cho ông là vi phạm pháp luật Việt Nam. Nay, ông yêu cầu như sau: - Tuyên bố việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty với ông theo thông báo miệng ngày 10 tháng 6 năm 2014 là trái pháp luật; - Hủy Thông báo chấm dứt làm việc ngày 9 tháng 7 năm 2014; - Buộc Công ty phải: nhận ông trở lại làm việc với vị trí và mức lương đã trả trước đây; trả tiền lương trong những ngày không được làm việc; xin lỗi bằng văn bản do đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật


05/2009/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 922
  • 28

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà

11-03-2009

NHẬN THẤY: Theo đơn khởi kiện ngày 21/7/2006 và trong quá trình tố tụng, nguyên đơn là ông NĐ_Ron James Brown (sau đây gọi tắt là ông NĐ_Brown), bà NĐ_Trần Thị Bình trình bày: Năm 2005, năm 2006, vợ chồng ông bà đã gửi cho vợ chồng ông BĐ_Nhan Hùng Chiến, bà LQ_Trần Thị Sang (em ruột bà NĐ_Bình) 65.000 USD (gửi 8 lần) để mua đất, cất nhà giùm cho ông bà về ở dưỡng già (trong đó 10.000 USD mua đất, 55.000 USD cất nhà; việc gửi tiền được thông qua công ty Omnex Group Inc “Le gởi tiền Lẹ” ở Mỹ, chuyển qua LQ_Công ty TNHH Kiều hối Thanh An tại thành phố HCM, do ông LQ_Lê Hoàng Thắng là nhân viên công ty đã trực tiếp giao tiền cho ông BĐ_Chiến). Ông BĐ_Chiến đã nhận tiền vì ông đã nhận được 7 hồi báo.


04/2007/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1422
  • 43

Tranh chấp hợp đồng phân phối tôm giống

07-03-2007