cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 1639/2015/LĐ-PT
  • Ngày tuyên án: 28-12-2015
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm
Cơ sở pháp lý