cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

135/2012/DS-PT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3033
  • 148

Tranh chấp quyền sử dụng đất

09-04-2012
Tòa phúc thẩm TANDTC

63/2013/DS-PT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3273
  • 182

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

31-05-2013
TAND cấp tỉnh

20/2014/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 10110
  • 465

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

24-06-2014
TAND cấp tỉnh

45/2013/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3028
  • 210

Tranh chấp thừa kế

23-05-2013

23/2013/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3536
  • 201

Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

17-04-2013