cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 135/2012/DS-PT
  • Ngày tuyên án: 09-04-2012
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm
Cơ sở pháp lý