cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

06/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2188
  • 62

Tranh chấp hợp đồng lắp đặt hệ thống nhôm kính và vách nhôm kính

23-04-2015
TAND cấp huyện

419/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3254
  • 93

Tranh chấp hợp đồng mua bán hạt nhựa và xơ, sợi

21-04-2015
TAND cấp huyện

01/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5757
  • 434

Tranh chấp hợp đồng mua bán thép

23-01-2013
TAND cấp huyện

78/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3040
  • 127

Tranh chấp hợp đồng thuê tàu biển

30-12-2014
TAND cấp huyện