cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán thép
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 01/2013/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 23-01-2013
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
Cơ sở pháp lý