cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

16/2014/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 1428
  • 29

Tranh chấp về tiền lương

18-07-2014
TAND cấp huyện

Ông (NĐ_Đỗ Minh Quân) vào làm việc tại Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam- Thanh Nga từ năm năm 1987 đến cuối năm 2005 thành lập BĐ_Công ty TNHH Hóa Chất Thanh Nga thì ông (NĐ_Quân) về làm việc tại chi nhánh công ty này tại Thành phố HCM. Ngày 01/3/2006 BĐ_Công ty TNHH Hóa Chất Thanh Nga với ông (NĐ_Quân) có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với chức danh là Giám đốc chi nhánh Hóa Chất Sài Gòn, hệ số lương 5,98 bảng lương Tổng giám đốc. Ngày 12/12/2008 Chủ tịch BĐ_Công ty TNHH Hóa Chất Thanh Nga ra Quyết định số: 12/QĐ-PLC.HC-CT (gọi tắt là Quyết định số: 12) về việc cho ông (NĐ_Quân) thôi điều hành công việc kể từ ngày 12/12/2008, để giải quyết về việc hủy hợp đồng nhập khẩu số: SC/TL/0712/0090 ký ngày 13.12/2007, nhưng ông (NĐ_Quân) vẫn được hưởng nguyên lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành.


02/2015/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 2425
  • 98

Tranh chấp về tiền lương và tiền đóng bảo hiểm

12-05-2015
TAND cấp huyện

678/2015/LĐ-PT Phúc thẩm Lao động

  • 2214
  • 131

Tranh chấp về tiền lương

10-06-2015
TAND cấp tỉnh