cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

2100/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2718
  • 60

Tranh chấp hợp đồng gia công lắp đặt thang máy

22-11-2007
TAND cấp tỉnh

408/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2829
  • 61

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

07-03-2007
TAND cấp tỉnh

816/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1929
  • 18

Tranh chấp hợp đồng mua bán bánh tráng

23-05-2007
TAND cấp tỉnh

2178/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1857
  • 12

Tranh chấp hợp đồng mua bán các sản phẩm nhôm

12-04-2007
TAND cấp tỉnh

147/2008/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1757
  • 21

Tranh chấp hợp đồng mua bán điện

29-09-2008
TAND cấp tỉnh