cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 408/2007/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 07-03-2007
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý