cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

13/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán xăng dầu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 776
  • 14

Tranh chấp hợp đồng mua bán xăng dầu

25-05-2012
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 11/08/2011, tại bản tự khai, biên bản hòa giải nguyên đơn NĐ_Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Dầu khí Minh Kha (sau đây được gọi là NĐ_Công ty Minh Kha) trình bày: Ngày 16/8/2010 BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh Xăng dầu Mai Lan có ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu số 03 CN/2010 với NĐ_Công ty Minh Kha. Theo nội dung trong Hợp đồng BĐ_Công ty Mai Lan được phép trả chậm tối đa trong thời gian 10 ngày. Thời gian đầu thực hiện Hợp đồng BĐ_Công ty Mai Lan tuân thủ và thực hiện đúng nội dung trong Hợp đồng. Sau đó thường xuyên cố ý kéo dài thời gian trả tiền hàng. Đến ngày 15/6/2011 hai bên đã có lập bản đối chiếu công nợ. Theo đó BĐ_Công ty Mai Lan còn nợ tiền hàng là 2.561.495.000 đồng.


34/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 754
  • 17

Tranh chấp hợp đồng mua bán xăng dầu

30-09-2013
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện, bản khai, biên bản hòa giải và lời trình bày của đại diện phía nguyên đơn thì: Nguyên vào ngày 05/7/2011 NĐ_Công Ty Cổ Phần Lọc Hóa Dầu Ninh Thanh (gọi tắt là NĐ_Công Ty Ninh Thanh) và BĐ_Công Ty Cổ Phần Xi Măng Nga Phương (gọi tắt là BĐ_Công Ty Nga Phương) có ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu số 0204/11-CCNL, theo hợp đồng thì NĐ_Công Ty Ninh Thanh bán xăng dầu cho BĐ_Công Ty Nga Phương và thỏa thuận về thanh toán tiền hàng như sau: Trong vòng 30 ngày kể ngày giao hàng, BĐ_Công Ty Nga Phương có trách nhiệm thanh toán toàn bộ giá trị các lô hàng đã nhận. Nếu việc thanh toán quá hạn vượt trên 30 ngày tính từ ngày giao hàng, BĐ_Công Ty Nga Phương phải trả lãi suất quá hạn bằng mức lãi vay quá hạn của Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Cần Thơ - TP. HCM cho số tiền thanh toán chậm.


69/2007/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 674
  • 10

Tranh chấp hợp đồng mua bán xăng dầu

13-07-2007
Tòa phúc thẩm TANDTC

64/2007/KDTM -PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1482
  • 23

Tranh chấp hợp đồng mua bán xăng dầu

03-07-2007
Tòa phúc thẩm TANDTC