cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán xăng dầu
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 69/2007/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 13-07-2007
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm