cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

111/2017/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 17116
  • 268

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

26-04-2017
TAND cấp huyện

Công ty không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn vì công ty không phải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà công ty cho bà NĐ_Phụng nghỉ việc do công ty gặp khó khăn về kinh tế, thu hẹp sản xuất (công ty làm ăn thua lỗ liên tục 03 năm, không có đơn hàng sản xuất). Bản thân công việc của bà NĐ_Phụng là may giày thủ công nên không thể sắp xếp được công việc khác


27/2017/LĐ-ST: Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 5105
  • 96

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

05-01-2017
TAND cấp huyện

Do văn phòng đại diện của BĐ_Corman Pacific (Asia) PME.LTD hoạt động không hiệu quả nên từ đầu năm 2015, BĐ_Corman Pacific (Asia) PME.LTD đã muốn chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Thành phố HCM, vì BĐ_Corman Pacific (Asia) PME.LTD không đồng ý giải quyết những yêu cầu về quyền lợi của ông NĐ_Cường nên ông NĐ_Cường không hợp tác trong việc tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện


2263/2016/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường chi phí đào tạo Sơ thẩm Lao động

  • 4032
  • 79

Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

10-11-2016
TAND cấp huyện

Tại phiên tòa đại diện của bị đơn và luật sư cũng xác nhận việc này và không cung cấp được các tài liệu chứng cứ chứng minh cho lý do nghỉ việc của ông BĐ_Hải là đúng pháp luật. Đại diện ủy quyền của bị đơn và luật sư đồng ý với yêu cầu bồi thường số tiền 2.150.000 đồng do đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên có cơ sở để hội đồng xét xử chấp nhận


1176/2016/LĐ-ST: Tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải Sơ thẩm Lao động

  • 4225
  • 78

Tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật sa thải

06-09-2016
TAND cấp huyện

Do Quyết định sa thải nêu trên không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho bà NĐ_Trâm về mặt thu nhập trong thời gian xảy ra vụ việc mà còn gây tổn thương nghiêm trọng về tinh thần, danh dự, uy tín của bà NĐ_Trâm trong thị trường công việc tài chính và trong con đường tìm kiếm cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp khác. Do vậy, bà NĐ_Trâm đề nghị Tòa án giải quyết những vấn đề sau:


2391/2016/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 1663
  • 83

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

28-11-2016
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Lưu Văn Quân làm việc tại BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An My Thành phố HCM (sau đây viết tắt là BĐ_Công ty An My ) từ tháng 6 năm 1997 với vị trí ban đầu là nhân viên bảo vệ và sau cùng là công nhân cơ khí với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngày 25 tháng 12 năm 2014 BĐ_Công ty An My ban hành văn bản số 458/NV/CV-HCTC về việc thông báo cho ông NĐ_Lưu Văn Quân nghỉ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 2015; Ngày 22 tháng 10 năm 2015 BĐ_Công ty An My ban hành quyết định số 998/QĐ-DK-HCTC về việc chấm dứt hợp đồng lao động với lý do hết tuổi lao động theo quy định.