cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

34/2015/HC- ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Sơ thẩm Hành chính

  • 602
  • 14

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

23-09-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện của người khởi kiện bà NĐ_Nguyễn Thị Minh Xoan và trình bày của người đại diện theo uỷ quyền ông Hoàng Sỹ Biên: Theo chủ trương của BĐ_UBND quận TĐ về việc nâng cấp mở rộng đường TT và đường LĐ quận TĐ, đất đai nhà bà NĐ_Xoan thuộc diện phải giải toả giải phóng mặt bằng cho việc thi công dự án. Hội đồng bồi thường và giải phóng mặt bằng của BĐ_UBND quận đã tiến hành kiểm kê đối với đất và nhà của gia đình bà NĐ_Xoan.


25/2014/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

  • 721
  • 19

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

30-12-2014
TAND cấp huyện

Năm 1970 bà NĐ_Lâm có đăng ký mua căn nhà phố chợ B8 với diện tích đất 120 m2, diện tích xây dựng 164 m2 tại Trung tâm thương mãi TĐ – Chợ Mới. Năm 1975 bộ đội tiếp quản khu Chợ Mới, mượn tạm các dãy phố lầu để làm công tác tiếp quản chính quyền. Sau đó toàn bộ khu Trung tâm thương mãi TĐ được giao cho nhà máy cơ khí A74 quản lý sử dụng nhưng bà NĐ_Lâm và các hộ dân đã mua các căn nhà phố chợ hợp pháp vẫn không được nhà máy cơ khí A74 bồi hoàn. Đến năm 2008, căn hộ B8 của bà NĐ_Lâm bị ảnh hưởng một phần bởi dự án xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài. Ngày 02/5/2013, bà NĐ_Lâm nhận được Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của BĐ_UBND quận TĐ về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ trong dự án xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài với nội dung chi trả tiền bồi thường hỗ trợ 84 m2 đất và 164 m2 nhà, vật kiến trúc, công trình phụ nằm trong ranh giải tỏa cho bà với tổng số tiền 788.444.000 đồng.


22/2014/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

  • 1088
  • 20

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

26-09-2014
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện đề ngày 16/10/2013 người khởi kiện ông NĐ_Nguyễn Văn Sương trình bày: Ông đề nghị Toà án huỷ Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 13/06/2011 về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội tại phường Trường Thọ, Bình Thọ và LT, quận TĐ. Lý do không phù hợp với điều 2.1 của Quyết định 1424/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thu hồi đất để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị thực hiện dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội tại phường Trường Thọ, Bình Thọ và LT, quận TĐ và Điều 1 của Quyết định 373/QĐ-UB ngày 26/01/2005 của Chủ tịch UBND Thành phố. Lộ giới đường Xa lộ Hà Nội là 63,5m. Ông chỉ có 1 phần nhỏ diện tích đất nằm ở lộ giới xa lộ Hà Nội, còn lại phần lớn không nằm trong lộ giới. Quyết định đã thu hồi diện tích đất của ông là 1.081,8m2, thực tế chỉ có khoảng 60m2 nằm trong lộ giới do đó BĐ_Uỷ ban nhân dân quận TĐ ban hành Quyết định 3398/QĐ-UBND ngày 13/06/2011 là không đúng.


20/2014/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

  • 654
  • 12

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

24-09-2014
TAND cấp huyện

Qua đối thoại, ngày 20/5/2014, BĐ_UBND quận TĐ ban hành Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc chi trả bổ sung tiền bồi thường hỗ trợ trong dự án đầu tư cải tạo kênh Ba Bò trên địa bàn phường Bình Chiểu cho ông NĐ_Nguyễn Mạnh Thảo. Sau khi có quyết định số 3388/QĐ-UBND, ông NĐ_Thảo có ý kiến ông không đồng ý với các khoản: + Về trần nhựa, UBND chỉ mới bồi thường 01 trần, nhà của ông NĐ_Thảo có 02 trần, trên gác và dưới trệt, còn thiếu 29,11 m2, đơn giá 91.000 đồng/m2 là 2.649.010 đồng. + Căn cứ văn bản số 1921/UBND-ĐTMT ngày 02/5/2012 về hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư, ông phải được hỗ trợ chi phí thuê nhà từ khi ông giao nhà, đất cho đến khi có quyết định giao nền tái định cư cộng thêm 06 tháng xây dựng mới, tuy nhiên UBND quận chỉ hỗ trợ đối với thời gian xây mới + Đối với tiền lãi suất do bồi thường chậm, ông yêu cầu tính tiền lãi từ khi có quyết định chi trả số 531/QĐ-UBND ngày 03/2/2010.


19/2014/HC-ST Sơ thẩm Hành chính

  • 596
  • 10

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

24-09-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện của người khởi kiện bà NĐ_Nguyễn Thị Thái và lời trình bày của người đại diện ông Nguyễn Văn Xương: Ngày 16/11/2012, bà NĐ_Thái nhận được Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của BĐ_UBND quận TĐ về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng xa lộ Hà Nội với nội dung thu hồi 141.3 m2 đất do bà đang sử dụng tại một phần thừa 1, tờ bản đồ 110 LT. Đối chiếu quyết định 1424/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 và khoản 2.1 của Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 26/01/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM thì đất của bà NĐ_Thái không nằm trong phạm vi 63.5m thuộc diện tích giải tòa thu hồi. Cùng ngày 16/11/2012, bà có nhận được quyết định số 6419/QĐ-UBND ngày 09/11/2012 của BĐ_UBND quận TĐ về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thu hồi mặt bằng trong dự án thu hồi đất theo lộ giới xa lộ Hà Nội (kèm theo biên bản trị giá số 160). Việc chi trả không thỏa đáng, về đất không sát với giá thị trường, về nhà không xác định đúng thời điểm sử dụng nhà.