cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 19/2014/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 24-09-2014
  • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện