cơ sở dữ liệu pháp lý
Tuyển tập các vụ án tranh chấp mua bán căn hộ chung cư với Chủ đầu tư

Vụ án thứ 1: Bản án số 106/2015/DS-PT: Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư vô hiệu vì chưa có quyết định phê duyệt của UBND và chưa thi công phần móng; Vụ án thứ 2: Bản án số 219/2013/DSPT: Áp dụng K8 Đ409 BLDS 2005 về giải thích HĐ mẫu trong tranh chấp mua bán căn hộ tại Cao ốc Good House; Vụ án thứ 3: Bản án số 156/2015/DS- PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai; Vụ án thứ 4: Bản án số 138/2014/DSST: Hợp đồng đặt cọc mua căn hộ vô hiệu vì sử dụng ngoại tệ để thanh 1682/2014/DSPT: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai

24/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 20 vụ tranh chấp Tòa “quên”, chưa giải quyết toàn diện hậu quả hợp đồng vô hiệu/ bị chấm dứt/ bị hủy bỏ

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiệu Tuyển tập 20 vụ tranh chấp Tòa “quên”, chưa giải quyết toàn diện hậu quả hợp đồng vô hiệu/ bị chấm dứt/ bị hủy bỏ

24/04/2017 Xem thêm

Phán quyết của Tòa trong 29 vụ tranh chấp Đòi lại nhà, đất cho ở nhờ

A. 12 vụ: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà (Nguyên đơn phải thanh toán tiền xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà, ...); B. 2 vụ: Tòa không chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà; C. 15 vụ: Hủy bản án để xét xử lại hoặc đình chỉ giải quyết vụ án (Tòa phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại; ..)

25/04/2017 Xem thêm

9 vụ tranh chấp Tòa phát hiện ra việc tẩu tán tài sản, trốn tránh thực nghĩa vụ

Caselaw.vn: 9 vụ tranh chấp Tòa phát hiện ra việc tẩu tán tài sản, trốn tránh thực nghĩa vụ

25/04/2017 Xem thêm

Hợp đồng giả cách, giả tạo và tuyển tập 20 bản án của các vụ án liên quan

A. 8 trường hợp bị Tòa tuyên giao dịch giả cách, giả tạo; B. 10 trường hợp bị Tòa bác bỏ yêu cầu tuyên giao dịch giả cách, giả tạo; C. 02 trường hợp Tòa yêu cầu làm rõ thêm các vấn đề để có đủ cơ sở xác định giao dịch giả cách, giả tạo

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 12 vụ tranh chấp liên quan đến vận chuyển hàng hóa

Chủ hàng kiện đơn vị vận chuyển bồi thường do hàng hóa sau phải vận chuyển phải tiêu hủy vì hết hạn sử dụng; Đòi tiền cước vận chuyển hàng hóa; Tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ trả hàng (điều 93 luật hàng hải)

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 14 vụ việc tranh chấp có văn bản công chứng bị Tòa tuyên vô hiệu/ bị hủy

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiệu Tuyển tập 14 vụ việc tranh chấp có văn bản công chứng bị Tòa tuyên vô hiệu/ bị hủy

25/04/2017 Xem thêm