CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM
Các vụ án tranh chấp BẢO HIỂM liên quan đến THẾ QUYỀN

Theo nguyên tắc thế quyền, người bảo hiểm sau khi bồi thường cho người được bảo hiểm, có quyền thay mặt người được bảo hiểm để đòi người thứ ba có trách nhiệm bồi thường cho mình

21/05/2017 Xem thêm

6 vụ án có hợp đồng thế chấp không đúng quy định pháp luật

việc thế chấp không được chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân, huyện HS, tỉnh HT và không đăng ký thế chấp là vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 130 Luật Đất đai năm 2003, Điều 12 Nghị định 163/2006/NĐ –CP ngày 29/12/22006

20/05/2017 Xem thêm

Tuyển tập 16 vụ án hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế

Caselaw.vn: Tuyển tập 16 vụ án hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế

20/05/2017 Xem thêm

"Tổng hợp hình phạt" trong 9 vụ án hình sự

Caselaw.vn trân trọng giới thiệu 9 vụ án hình sự có tổng hợp hình phạt

20/05/2017 Xem thêm

Tuyển tập 12 vụ tranh chấp về khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng, bị bỏ lỡ, bị mất

7 vụ chấp nhận yêu cầu cầu bồi thường “Khoản lợi nhuận đáng lẽ được hưởng/ bị bỏ lỡ”; 4 vụ không chấp nhận; 1 vụ cần chứng minh thêm

13/05/2017 Xem thêm

12 vụ tranh chấp liên quan đến TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Caselaw.vn: 12 vụ tranh chấp liên quan đến TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 5 vụ tranh chấp liên quan đến loại HỢP ĐỒNG MẪU

Caselaw.vn: HỢP ĐỒNG MẪU và tuyển tập 5 vụ tranh chấp liên quan

25/04/2017 Xem thêm