Hướng dẫn tìm bản án

Nhập bất kỳ mã HS hoặc thông tin mô tả của mã HS tại trang chủ https://caselaw.vn/ hoặc ô tìm kiếm tại https://caselaw.vn/tra-cuu-ma-hs để bắt đầu tìm kiếm mã HS cần tìm. Xem thêm: Tầm quan trọng của phân loại đúng mã HS code của hàng hóa nhập khóa nhập khẩu.

BƯỚC 1: NHẬP NỘI DUNG TÌM KIẾM bạn sẽ thấy ngay ô nhập nội dung tìm kiếm được khoanh tròn màu vàng trong ...