cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc Hội
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (14)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)