cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Bộ luật Hình sự sửa đổi số 37/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 37/2009/QH12
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 19-06-2009
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2010
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 31-12-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2190 ngày (6 năm )
 • Ngày hết hiệu lực: 31-12-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: