cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 68/2006/QH11
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 29-06-2006
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2007
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 6374 ngày (17 năm 5 tháng 19 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: