cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ Quy định về lệ phí môn bài

 • Số hiệu văn bản: 139/2016/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 04-10-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-02-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 05-12-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2665 ngày (7 năm 3 tháng 20 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: