cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 122/2015/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 14-11-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 366 ngày (1 năm 1 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: