cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 124/2014/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 29-12-2014
 • Ngày có hiệu lực: 16-02-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: