cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 119/2014/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 17-12-2014
 • Ngày có hiệu lực: 01-02-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-04-2018
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1169 ngày (3 năm 2 tháng 14 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-04-2018
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: