cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25/08/2014 của Chính phủ Về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 82/2014/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 25-08-2014
 • Ngày có hiệu lực: 15-10-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-04-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 899 ngày (2 năm 5 tháng 19 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-04-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: