cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)